Artikel 1 : BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Opdat u met een gerust gemoed op onze site zou kunnen surfen, geven wij, Dafy@store SA, als gegevensbeheerder, u een blik op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, teneinde u een betere surfkwaliteit te bieden en uw rechten te respecteren.

Wij beschermen uw persoonsgegevens door de bescherming, vertrouwelijkheid, niet-wijziging, beschikbaarheid en veiligheid van uw persoonsgegevens die u ons op al onze communicatiekanalen toevertrouwt te waarborgen. 

Wij implementeren de volgende maatregelen:

 • we verstrekken u transparante informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt; 
 • we treffen alle technische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door onbevoegde derden;
 • we zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden van de specifieke verwerking of dienst; 
 • we zullen u te allen tijde de mogelijkheid bieden uw persoonsgegevens die wij verwerken rechtstreeks in te zien en te wijzigen via uw persoonlijke zones op onze verschillende sites.

Om deze doelstellingen te bereiken, voeren wij geleidelijk de passende technische maatregelen in om ervoor te zorgen dat de verwerkingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

1.1 WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd wanneer:

 • u een account aanmaakt op onze websites;
 • u onze websites bezoekt die gebruik kunnen maken van cookies;
 • u producten online of in onze winkels koopt; 
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrief en sms

1.2 WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de informatie die u ons in de loop van onze zakenrelatie verstrekt wanneer:

 • u een klantenaccount aanmaakt; 
 • u meedoet aan ons loyaliteitsprogramma; 
 • u uw bestellingen plaatst en beheert; 
 • u iets omruilt met onze klantendienst; 
 • u meedoet aan een wedstrijd.

De informatie waarvan het verzamelen absoluut noodzakelijk is om u een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden, betreft in de meeste gevallen: uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer, geboortedatum.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt of onze diensten gebruikt, met inbegrip van gegevens over het soort aankoop, het bedrag, informatie over uw bestellingen, uw facturen en uw gebruikerservaring op onze online diensten. 

Overeenkomstig de wet verzamelen wij geen gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, noch persoonlijke genetische gegevens, persoonlijke biometrische gegevens, gegevens betreffende de gezondheid, of de seksuele geaardheid van een persoon.

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden nooit verzameld of verwerkt door DAFY@STORE.

Artikel 2 : HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en veilige manier. Uw persoonsgegevens worden verzameld om onze verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. 

  Beheer van bestellingen en leveringen:

  In het kader van onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te beheren, met name om uw aankopen en bestellingen te beheren, uw producten te leveren en u onze diensten en commerciële activiteiten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Deze informatie helpt ons uw winkelervaring online en in de winkels te verbeteren. 

  Beheer van klantenrelaties:

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze klantenbestanden bij te houden en om u diensten aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd.

  Beheer van onze omruilingen met u:

  Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, facturen, omruilingen, terugbetalingen en klachten.

  Uw gebruikerservaring verbeteren:

  Wij analyseren uw persoonsgegevens om uw klantervaring te verbeteren. Dankzij deze analyses kunnen wij u aanvullende producten of promotieaanbiedingen aanbieden of advertenties tonen die aan uw verwachtingen beantwoorden. 

  Gerichte partneradvertenties:

  Dafy@store verzamelt en analyseert uw gegevens voor marketingdoeleinden, met de steun van gespecialiseerde dienstverleners. In dit kader worden uw gegevens omgezet in gepseudonimiseerde profielen (profielen waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd wanneer tijdens het surfen op internet reclame-inhoud wordt weergegeven) die door onze merken en onze commerciële partners worden gebruikt om op uw interesses afgestemde internetreclamecampagnes (display) uit te voeren en u te laten profiteren van aanbiedingen die overeenkomen met uw consumptiegewoonten. 

  Als u deze gerichte advertenties of die van onze partners niet wenst te ontvangen, hebt u verschillende opties om deze functie uit te schakelen:

  - in uw persoonlijke ruimte, gaat u naar de rubriek "Mijn abonnementen" en klikt u op "Uitschrijven"

  - selecteer op uw mobiele apparaat de instelling "Beperkt bijhouden van advertenties" in de instellingen van uw IOS-telefoon of de instelling om de weergave van gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen op uw Android-telefoon. 

  Wettelijke of reglementaire vereisten:

  Wij kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, met inbegrip van eisen op het gebied van nationale veiligheid, fraudebestrijding of wetshandhaving. 

  Andere gevallen:

  In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gebracht van de handelingen die DAFY@STORE SASU van plan is uit te voeren. 

   2.2 WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

  Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen DAFY@STORE SASU toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer die toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van onze commerciële relatie.

  Onze dienstverleners en gerichte adverteerders kunnen ook persoonsgegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen (bijvoorbeeld: online betaling, vervoerders, gepersonaliseerde promotiecampagnes, opvolging van uw bestelling). 

  2.3 WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

  De gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wetgeving en de Europese regelgeving. 

  Wij kunnen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten waarvoor u een contract hebt gesloten of waarop u zich hebt geabonneerd, delen met andere bedrijven (bv. levering aan huis, afhaalpunt, waarschuwing over beschikbaarheid van producten). Verrichtingen met een dienstverlener die uw gegevens ontvangt, worden contractueel vastgelegd om te garanderen dat uw gegevens worden beschermd en dat uw rechten worden geëerbiedigd. 

  Indien onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij uw privacy en uw rechten door gebruik te maken van de gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie worden aanbevolen. 

  Termijnen voor het bewaren van gegevens:

  Categorieën van persoonsgegevens

  Regels voor actieve instandhouding

  Uw klantgegevens 
  Gegevens over het gedrag 
  Segmentering

  3 jaar na het laatste contact met de klant

  Cookies

  Zie de tabel "cookies" punt 2.9

  Aankoopgegevens

  Factuur 5 jaar

  Gegevens inzake prospecten

  3 jaar na het laatste contact

   

  Na afloop van deze termijnen kunnen wij overgaan tot archivering van de gegevens, met name om te voldoen aan de termijnen van rechtsvorderingen. 

  2.4 HOE PLAATSEN WIJ COOKIES?

  Wanneer u op onze site surft, kunnen wij, indien u dat wenst, cookies plaatsen in uw browser. Tijdens hun geldigheidsduur of opslagperiode stellen cookies ons in staat uw computer bij uw volgende bezoeken te identificeren. Partners of dienstverleners van DAFY@STORE SASU, of bedrijven van derden, kunnen ook cookies op uw computer plaatsen. Sommige cookies zijn essentieel voor de navigatie op onze site, met name voor de goede uitvoering van het bestelproces. Het verwijderen ervan veroorzaakt problemen. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

  Hieronder vindt u informatie over de cookies die op uw computer kunnen worden geplaatst wanneer u pagina's van de site https://nl.dafy-moto.be/ bezoekt alsook de middelen waarmee u de registratie van deze cookies op uw computer kunt verwijderen/weigeren.

  Browsercookies:

  Naam van de cookies

  Doel

  Houdbaarheid

  Ontvangers

  Status van de overeenkomst

  PHPSESSID

  Deze cookies dragen vanuit technisch oogpunt (verbinding tussen client en server, gebruikerssessie, enz.) bij tot de goede werking van de website https://nl.dafy-moto.be/.

  Tot het einde van de sessie

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  DAFYMOTO

  5 minuten

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  headband

  Hiermee kunt u de weergave van de cookie-acceptatiebanner stoppen zodra deze is gevalideerd.

  1 jaar

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  cc

  Gecodeerde cookie. Bevat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot leveringsmethoden en de Dafy-winkel van zijn/haar keuze, om toekomstige zoekopdrachten te vergemakkelijken.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  m

  Gecodeerde cookie. Bevat de "voertuig"-informatie die ingevoerd werd tijdens een eerdere zoekopdracht naar een voertuig, om toekomstige zoekopdrachten te vergemakkelijken, zonder dat deze informatie opnieuw hoeft te worden ingevoerd.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  n

  Gecodeerde cookie. Hiermee wordt het verzoek om inschrijving op de nieuwsbrief slechts eenmaal weergeven.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  t

  Gecodeerde cookie. Bevat de "band"-informatie die is ingevoerd tijdens een opzoeking op bandenmaat, om toekomstige opzoekingen te vergemakkelijken, zonder deze informatie opnieuw te moeten invoeren.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  a

  Gecodeerde cookie. Bevat de lijst van toegangspunten van de internetgebruiker op de Dafy-site.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

   

  Cookies voor gedrags-, analyse- en personalisatiegegevens:

  (Namen van bedrijven die gegevens opslaan of bekijken via deze site + Namen van cookies)

  Doel

  Houdbaarheid

  Ontvangers

  Status van de overeenkomst

  toky state

  Maakt het mogelijk de keuze van de klant voor het "Toky Woky" community-chatvenster te onthouden

  1 dag

  Toky Woky

  Om de weergave van Toky Woky volledig te weigeren, gaat u naar uw klantenaccount.

  Nosto 2c.cld

  Reclametargeting, inhoudpersonalisering

  4 jaar

  Nosto

  Ga naar uw klantenaccount

  Geen weigeringsprocedure

  Ga naar uw klantenaccount

  Google ga gid gid

  Analyse/meting. Dit is een cookie voor het meten van het publiek en voor statistieken waarmee wij statistieken en verkeersvolumes (telling van het aantal internetgebruikers dat onze site bezoekt) en het gebruik van de verschillende elementen waaruit onze site is opgebouwd (bezochte secties en inhoud, pad) kunnen vaststellen. Deze cookie is essentieel omdat hij ons in staat stelt het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren en zelfs navigatieproblemen op te sporen.

  2 jaar

  Google Inc.

  Google_dc_gtm_UA-27739771-1

  Advertentietargeting, analyse / meting, personalisatie van inhoud, cross-device-tracking

  1 minuut

  Google Inc.

   

  Via de instellingen van uw browsersoftware kunt u eenvoudig en kosteloos het opslaan van cookies op uw computer accepteren of niet. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geaccepteerd en op uw computer worden opgeslagen of dat ze worden geweigerd.

  U kunt uw browsersoftware zo configureren: 

  • dat de overeenkomst of weigering van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat de kans groot is dat er een cookie wordt opgeslagen;
  • om het opslaan van cookies op uw computer volledig te weigeren; 

  Let op: De instellingen die u in uw browsersoftware kunt maken met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies kunnen uw surfgedrag op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. 

  Indien u ervoor kiest het opslaan van cookies op uw computer te weigeren of indien u de cookies verwijdert die op uw computer zijn opgeslagen, wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de gebrekkige werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking (en die u zou hebben geweigerd). 

  Hoe stelt u de browsers in die u gebruikt? 

  Elke browser is anders en u kunt in de "Help"-sectie van uw browser zien hoe ze werken: 

Artikel 3 : HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Om het gebruik van uw persoonsgegevens te controleren, biedt de wet u de volgende mogelijkheden: 

 • om geïnformeerd te worden over ons gebruik van uw persoonsgegevens; 
 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken; 
 • om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • om ze te laten verwijderen; 
 • om ze te corrigeren; 
 • om toegang te krijgen tot de overdraagbaarheid van uw gegevens; 
 • om de verwerking van uw informatie te beperken; 
 • om de regels vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens bij uw overlijden 

U kunt uw rechten uitoefenen: 

DAFY-klantendienst
Website https://nl.dafy-moto.be/
Rue Henri Becquerel 63110 BEAUMONT

Indien u meer wenst te weten over de inhoud van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen op de hierboven vermelde adressen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoeken onze antwoorden doen toekomen. 

Artikel 4 : ONZE VERPLICHTINGEN INZAKE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Het respecteren van uw recht op privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is onze prioriteit. 

Dafy@store implementeert organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van persoonlijke informatie om deze te beschermen tegen verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden. 

Bij het ontwerpen, selecteren en gebruiken van onze diensten die afhankelijk zijn van de verwerking van persoonsgegevens, houdt DAFY@STORE rekening met het recht op de bescherming van persoonsgegevens. 

Zo pseudonimiseren of anonimiseren wij persoonsgegevens wanneer dat mogelijk of noodzakelijk is. 

Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot de werknemers van de DAFY Groep of dienstverleners die namens de DAFY Groep optreden, die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij zich niet aan deze verplichtingen houden. 

Verrichtingen met derde ontvangers zijn onderworpen aan een contract om de bescherming van uw persoonsgegevens en de eerbiediging van uw rechten te waarborgen.

Wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen. In het kader van deze voortdurende zorg voor veiligheid en bescherming moedigen wij u aan voorzichtig te zijn om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen en uw apparaten (computer, smartphone, tablet) te beveiligen met een doeltreffend wachtwoord, dat regelmatig moet worden gewijzigd. Als u een terminal deelt, vergeet dan niet uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan. 

4.1 ONZE FUNCTIONARIS VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden op het volgende adres: informatique-et-libertes@dafy-moto.fr

Artikel 1 : BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Opdat u met een gerust gemoed op onze site zou kunnen surfen, geven wij, Dafy@store SA, als gegevensbeheerder, u een blik op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, teneinde u een betere surfkwaliteit te bieden en uw rechten te respecteren.

Wij beschermen uw persoonsgegevens door de bescherming, vertrouwelijkheid, niet-wijziging, beschikbaarheid en veiligheid van uw persoonsgegevens die u ons op al onze communicatiekanalen toevertrouwt te waarborgen. 

Wij implementeren de volgende maatregelen:

 • we verstrekken u transparante informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt; 
 • we treffen alle technische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door onbevoegde derden;
 • we zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden van de specifieke verwerking of dienst; 
 • we zullen u te allen tijde de mogelijkheid bieden uw persoonsgegevens die wij verwerken rechtstreeks in te zien en te wijzigen via uw persoonlijke zones op onze verschillende sites.

Om deze doelstellingen te bereiken, voeren wij geleidelijk de passende technische maatregelen in om ervoor te zorgen dat de verwerkingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

1.1 WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd wanneer:

 • u een account aanmaakt op onze websites;
 • u onze websites bezoekt die gebruik kunnen maken van cookies;
 • u producten online of in onze winkels koopt; 
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrief en sms

1.2 WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de informatie die u ons in de loop van onze zakenrelatie verstrekt wanneer:

 • u een klantenaccount aanmaakt; 
 • u meedoet aan ons loyaliteitsprogramma; 
 • u uw bestellingen plaatst en beheert; 
 • u iets omruilt met onze klantendienst; 
 • u meedoet aan een wedstrijd.

De informatie waarvan het verzamelen absoluut noodzakelijk is om u een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden, betreft in de meeste gevallen: uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer, geboortedatum.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze producten koopt of onze diensten gebruikt, met inbegrip van gegevens over het soort aankoop, het bedrag, informatie over uw bestellingen, uw facturen en uw gebruikerservaring op onze online diensten. 

Overeenkomstig de wet verzamelen wij geen gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, noch persoonlijke genetische gegevens, persoonlijke biometrische gegevens, gegevens betreffende de gezondheid, of de seksuele geaardheid van een persoon.

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden nooit verzameld of verwerkt door DAFY@STORE.

Artikel 2 : HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en veilige manier. Uw persoonsgegevens worden verzameld om onze verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. 

  Beheer van bestellingen en leveringen:

  In het kader van onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te beheren, met name om uw aankopen en bestellingen te beheren, uw producten te leveren en u onze diensten en commerciële activiteiten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Deze informatie helpt ons uw winkelervaring online en in de winkels te verbeteren. 

  Beheer van klantenrelaties:

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze klantenbestanden bij te houden en om u diensten aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd.

  Beheer van onze omruilingen met u:

  Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, facturen, omruilingen, terugbetalingen en klachten.

  Uw gebruikerservaring verbeteren:

  Wij analyseren uw persoonsgegevens om uw klantervaring te verbeteren. Dankzij deze analyses kunnen wij u aanvullende producten of promotieaanbiedingen aanbieden of advertenties tonen die aan uw verwachtingen beantwoorden. 

  Gerichte partneradvertenties:

  Dafy@store verzamelt en analyseert uw gegevens voor marketingdoeleinden, met de steun van gespecialiseerde dienstverleners. In dit kader worden uw gegevens omgezet in gepseudonimiseerde profielen (profielen waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd wanneer tijdens het surfen op internet reclame-inhoud wordt weergegeven) die door onze merken en onze commerciële partners worden gebruikt om op uw interesses afgestemde internetreclamecampagnes (display) uit te voeren en u te laten profiteren van aanbiedingen die overeenkomen met uw consumptiegewoonten. 

  Als u deze gerichte advertenties of die van onze partners niet wenst te ontvangen, hebt u verschillende opties om deze functie uit te schakelen:

  - in uw persoonlijke ruimte, gaat u naar de rubriek "Mijn abonnementen" en klikt u op "Uitschrijven"

  - selecteer op uw mobiele apparaat de instelling "Beperkt bijhouden van advertenties" in de instellingen van uw IOS-telefoon of de instelling om de weergave van gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen op uw Android-telefoon. 

  Wettelijke of reglementaire vereisten:

  Wij kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, met inbegrip van eisen op het gebied van nationale veiligheid, fraudebestrijding of wetshandhaving. 

  Andere gevallen:

  In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gebracht van de handelingen die DAFY@STORE SASU van plan is uit te voeren. 

   2.2 WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

  Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen DAFY@STORE SASU toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer die toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van onze commerciële relatie.

  Onze dienstverleners en gerichte adverteerders kunnen ook persoonsgegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen (bijvoorbeeld: online betaling, vervoerders, gepersonaliseerde promotiecampagnes, opvolging van uw bestelling). 

  2.3 WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

  De gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wetgeving en de Europese regelgeving. 

  Wij kunnen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten waarvoor u een contract hebt gesloten of waarop u zich hebt geabonneerd, delen met andere bedrijven (bv. levering aan huis, afhaalpunt, waarschuwing over beschikbaarheid van producten). Verrichtingen met een dienstverlener die uw gegevens ontvangt, worden contractueel vastgelegd om te garanderen dat uw gegevens worden beschermd en dat uw rechten worden geëerbiedigd. 

  Indien onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij uw privacy en uw rechten door gebruik te maken van de gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie worden aanbevolen. 

  Termijnen voor het bewaren van gegevens:

  Categorieën van persoonsgegevens

  Regels voor actieve instandhouding

  Uw klantgegevens 
  Gegevens over het gedrag 
  Segmentering

  3 jaar na het laatste contact met de klant

  Cookies

  Zie de tabel "cookies" punt 2.9

  Aankoopgegevens

  Factuur 5 jaar

  Gegevens inzake prospecten

  3 jaar na het laatste contact

   

  Na afloop van deze termijnen kunnen wij overgaan tot archivering van de gegevens, met name om te voldoen aan de termijnen van rechtsvorderingen. 

  2.4 HOE PLAATSEN WIJ COOKIES?

  Wanneer u op onze site surft, kunnen wij, indien u dat wenst, cookies plaatsen in uw browser. Tijdens hun geldigheidsduur of opslagperiode stellen cookies ons in staat uw computer bij uw volgende bezoeken te identificeren. Partners of dienstverleners van DAFY@STORE SASU, of bedrijven van derden, kunnen ook cookies op uw computer plaatsen. Sommige cookies zijn essentieel voor de navigatie op onze site, met name voor de goede uitvoering van het bestelproces. Het verwijderen ervan veroorzaakt problemen. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

  Hieronder vindt u informatie over de cookies die op uw computer kunnen worden geplaatst wanneer u pagina's van de site https://nl.dafy-moto.be/ bezoekt alsook de middelen waarmee u de registratie van deze cookies op uw computer kunt verwijderen/weigeren.

  Browsercookies:

  Naam van de cookies

  Doel

  Houdbaarheid

  Ontvangers

  Status van de overeenkomst

  PHPSESSID

  Deze cookies dragen vanuit technisch oogpunt (verbinding tussen client en server, gebruikerssessie, enz.) bij tot de goede werking van de website https://nl.dafy-moto.be/.

  Tot het einde van de sessie

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  DAFYMOTO

  5 minuten

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  headband

  Hiermee kunt u de weergave van de cookie-acceptatiebanner stoppen zodra deze is gevalideerd.

  1 jaar

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  cc

  Gecodeerde cookie. Bevat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot leveringsmethoden en de Dafy-winkel van zijn/haar keuze, om toekomstige zoekopdrachten te vergemakkelijken.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  m

  Gecodeerde cookie. Bevat de "voertuig"-informatie die ingevoerd werd tijdens een eerdere zoekopdracht naar een voertuig, om toekomstige zoekopdrachten te vergemakkelijken, zonder dat deze informatie opnieuw hoeft te worden ingevoerd.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  n

  Gecodeerde cookie. Hiermee wordt het verzoek om inschrijving op de nieuwsbrief slechts eenmaal weergeven.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  t

  Gecodeerde cookie. Bevat de "band"-informatie die is ingevoerd tijdens een opzoeking op bandenmaat, om toekomstige opzoekingen te vergemakkelijken, zonder deze informatie opnieuw te moeten invoeren.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

  a

  Gecodeerde cookie. Bevat de lijst van toegangspunten van de internetgebruiker op de Dafy-site.

  30 dagen

  dafy@store sasu

  Geen weigeringsprocedure

   

  Cookies voor gedrags-, analyse- en personalisatiegegevens:

  (Namen van bedrijven die gegevens opslaan of bekijken via deze site + Namen van cookies)

  Doel

  Houdbaarheid

  Ontvangers

  Status van de overeenkomst

  toky state

  Maakt het mogelijk de keuze van de klant voor het "Toky Woky" community-chatvenster te onthouden

  1 dag

  Toky Woky

  Om de weergave van Toky Woky volledig te weigeren, gaat u naar uw klantenaccount.

  Nosto 2c.cld

  Reclametargeting, inhoudpersonalisering

  4 jaar

  Nosto

  Ga naar uw klantenaccount

  Geen weigeringsprocedure

  Ga naar uw klantenaccount

  Google ga gid gid

  Analyse/meting. Dit is een cookie voor het meten van het publiek en voor statistieken waarmee wij statistieken en verkeersvolumes (telling van het aantal internetgebruikers dat onze site bezoekt) en het gebruik van de verschillende elementen waaruit onze site is opgebouwd (bezochte secties en inhoud, pad) kunnen vaststellen. Deze cookie is essentieel omdat hij ons in staat stelt het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren en zelfs navigatieproblemen op te sporen.

  2 jaar

  Google Inc.

  Google_dc_gtm_UA-27739771-1

  Advertentietargeting, analyse / meting, personalisatie van inhoud, cross-device-tracking

  1 minuut

  Google Inc.

   

  Via de instellingen van uw browsersoftware kunt u eenvoudig en kosteloos het opslaan van cookies op uw computer accepteren of niet. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geaccepteerd en op uw computer worden opgeslagen of dat ze worden geweigerd.

  U kunt uw browsersoftware zo configureren: 

  • dat de overeenkomst of weigering van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat de kans groot is dat er een cookie wordt opgeslagen;
  • om het opslaan van cookies op uw computer volledig te weigeren; 

  Let op: De instellingen die u in uw browsersoftware kunt maken met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies kunnen uw surfgedrag op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. 

  Indien u ervoor kiest het opslaan van cookies op uw computer te weigeren of indien u de cookies verwijdert die op uw computer zijn opgeslagen, wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de gebrekkige werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking (en die u zou hebben geweigerd). 

  Hoe stelt u de browsers in die u gebruikt? 

  Elke browser is anders en u kunt in de "Help"-sectie van uw browser zien hoe ze werken: 

Artikel 3 : HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Om het gebruik van uw persoonsgegevens te controleren, biedt de wet u de volgende mogelijkheden: 

 • om geïnformeerd te worden over ons gebruik van uw persoonsgegevens; 
 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken; 
 • om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • om ze te laten verwijderen; 
 • om ze te corrigeren; 
 • om toegang te krijgen tot de overdraagbaarheid van uw gegevens; 
 • om de verwerking van uw informatie te beperken; 
 • om de regels vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens bij uw overlijden 

U kunt uw rechten uitoefenen: 

DAFY-klantendienst
Website https://nl.dafy-moto.be/
Rue Henri Becquerel 63110 BEAUMONT

Indien u meer wenst te weten over de inhoud van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen op de hierboven vermelde adressen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoeken onze antwoorden doen toekomen. 

Artikel 4 : ONZE VERPLICHTINGEN INZAKE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Het respecteren van uw recht op privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is onze prioriteit. 

Dafy@store implementeert organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van persoonlijke informatie om deze te beschermen tegen verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden. 

Bij het ontwerpen, selecteren en gebruiken van onze diensten die afhankelijk zijn van de verwerking van persoonsgegevens, houdt DAFY@STORE rekening met het recht op de bescherming van persoonsgegevens. 

Zo pseudonimiseren of anonimiseren wij persoonsgegevens wanneer dat mogelijk of noodzakelijk is. 

Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot de werknemers van de DAFY Groep of dienstverleners die namens de DAFY Groep optreden, die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij zich niet aan deze verplichtingen houden. 

Verrichtingen met derde ontvangers zijn onderworpen aan een contract om de bescherming van uw persoonsgegevens en de eerbiediging van uw rechten te waarborgen.

Wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen. In het kader van deze voortdurende zorg voor veiligheid en bescherming moedigen wij u aan voorzichtig te zijn om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen en uw apparaten (computer, smartphone, tablet) te beveiligen met een doeltreffend wachtwoord, dat regelmatig moet worden gewijzigd. Als u een terminal deelt, vergeet dan niet uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan. 

4.1 ONZE FUNCTIONARIS VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden op het volgende adres: informatique-et-libertes@dafy-moto.fr