Artikel 1 : Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen door SAS Dafy@Store worden gebruikt om de door de gebruiker geplaatste bestelling zo goed mogelijk te kunnen verwerken: bevestiging van de bestelling en verzending van de goederen, verzoek om bewijsstukken, informatie over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de verwerking van de bestelling, zonder dat deze opsomming limitatief is. 

Zij kunnen ook worden gebruikt bij het beheer van een eventueel loyaliteitsprogramma, indien dit door SAS Dafy@Store wordt voorgesteld.

Tenzij de gebruiker bezwaar maakt, zal SAS Dafy@Store hem/haar via de media van zijn/haar keuze (telefoon, post, e-mail) aanbiedingen en informatie toezenden die erop gericht zijn hem/haar te laten profiteren van advies en promotieaanbiedingen of hem/haar uit te nodigen voor een bepaald evenement.

Ten slotte kunnen persoonsgegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, met dien verstande dat de gebruiker in dat geval niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 : Verzamelen van persoonsgegevens

SAS Dafy@Store vraagt zijn gebruikers om bepaalde persoonlijke informatie mee te delen die essentieel is voor de verwerking en uitvoering van de bestelling. Verplichte informatie wordt aangegeven met een asterisk. Het gaat bijvoorbeeld om de naam, de voornaam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker, zonder dat deze lijst evenwel volledig is. Indien u deze verplichte informatie niet verstrekt, zal u bepaalde door SAS Dafy@Store aangeboden diensten niet kunnen gebruiken. De op vrijwillige basis gevraagde informatie is bedoeld om de gebruikers beter te leren kennen en om hen gepersonaliseerde diensten en aanbiedingen te kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens kunnen ook worden opgevraagd in het kader van de deelname aan een spel, hetzij via de website https://nl.dafy-moto.be/of via onze verschillende geassocieerde sociale netwerken.

De persoonsgegevens van de gebruiker, verwerkt door Dafy@Store, worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de in artikel 2 hieronder vermelde doeleinden te verwezenlijken. Details over de bewaartermijnen vindt u in de rubriek "Bescherming van uw persoonsgegevens ".

Artikel 3 : Verzenden van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen worden verzonden naar dienstverleners, en dit uitsluitend met het oog op het verlenen van de dienst. Het kan onder meer gaan om banken, kredietinstellingen, digitale marketingplatforms. Deze dienstverleners verbinden zich ertoe de gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die door de partijen zijn overeengekomen.

De SAS Dafy@Store verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers niet te verkopen, te delen met of te communiceren aan derden, behalve zoals hierboven bepaald.

In uitzonderlijke gevallen kan SAS Dafy@Store verplicht worden bepaalde persoonsgegevens bekend te maken op grond van een rechterlijk bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit.

De website https://nl.dafy-moto.be/ kan links bevatten naar andere websites, gepubliceerd door derden. SAS Dafy@Store is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud en heeft geen zeggenschap m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door de uitgevers van deze sites.

Artikel 4 : Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe alle maatregelen te nemen om de bescherming van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. Daartoe doen wij een beroep op een dienstverlener die de nodige technologische middelen en beveiligde functies inzet om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Artikel 5 : Veiligheid in verband met betaalmiddelen

Uw kredietkaartgegevens worden gecodeerd door middel van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verstuurd. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank. SAS Dafy@Store heeft geen toegang tot deze gegevens en slaat ze niet op haar servers op. Daarom wordt er telkens opnieuw naar gevraagd wanneer u een nieuwe bestelling plaatst op onze site. Om maximale veiligheid te garanderen, gebruiken wij het 3D Secure systeem. Deze extra stap wordt gedaan om u te beschermen tegen frauduleuze transacties, waarvan u het slachtoffer zou kunnen worden als iemand met kwade bedoelingen uw bankgegevens zou achterhalen. Door het invoeren van een persoonlijk wachtwoord dat u wordt gevraagd in te voeren nadat u uw bankgegevens hebt ingevoerd, kunnen wij ons ervan vergewissen dat u de eigenaar bent van de gebruikte bankkaart.

Artikel 6 : Recht op toegang, verzet, rectificatie en schrapping van gegevens

De gebruiker beschikt op elk moment over een recht van toegang, verzet, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, onder de voorwaarden voorzien in de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in het kader van de AVG-verordening. U hebt ook het recht om een kopie van de gegevens in een gestructureerd formaat te vragen.

U kunt het verzoek per post, met bewijs van uw identiteit, indienen bij: SAS Dafy@Store - Service e-Commerce - CS 30127 - 63110 BEAUMONT cedex

Artikel 7 : Gebruik van cookies

7.1. Definitie

 Als uitgever van websites is SAS Dafy@Store verplicht de gebruiker om toestemming te vragen voor het plaatsen en gebruiken van bepaalde cookies. De eerste keer dat de gebruiker verbinding maakt met onze site, verschijnt er een venster waarin hij/zij wordt uitgenodigd op OK te klikken om het gebruik van deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie? Een cookie is een bestand dat door de server van de gebruikte site op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst. Hiermee kan een gebruiker (eigenlijk een machine) worden herkend en kan de site gedragsgegevens verzamelen.

7.2. De op de Dafy-site aanwezige cookies

Op de Dafy-sites zijn vier soorten cookies aanwezig. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Cookies gebruikt voor meting van de bezoekers
  • Cookies die worden gebruikt in het kader van de geolokalisatie van inhoud
  • Tracingcookies van sociale netwerken die worden gegenereerd door deelknoppen van sociale netwerken
  • Identificatiecookies

 Cookies voor meting van de bezoekers

Deze cookies zijn bedoeld om het volume en de statistieken van het verkeer op de site vast te stellen, om te weten waar de gebruiker vandaan komt en om zijn/haar weg op de site te traceren.

Geolokalisatiecookies

Geolokalisatie wordt voorgesteld om zogenaamde "lokale" informatie aan te bieden die is aangepast aan de geografische positie van de gebruiker. Deze geolokalisatie leidt tot het plaatsen van een cookie om de site in staat te stellen deze informatie te gebruiken en aldus inhoud voor te stellen die overeenstemt met de geografische situatie.

Cookies voor sociale netwerken

De deelknoppen via sociale netwerken gebruiken cookies om de navigatie van hun gebruikers te volgen.

Identificatiecookies

Identificatiecookies worden gebruikt voor de creatie van en/of de verbinding met de persoonlijke ruimte van de gebruiker, alsook voor zijn/haar bijdrage in de participatieve ruimten. Zij geven u toegang tot uw account en/of gereserveerde zone met behulp van uw inloggegevens.

7.3. Beheer van het plaatsen van cookies

 De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar wensen met betrekking tot het plaatsen van cookies door de Dafy-site wijzigen via de instellingen van zijn/haar internetbrowser.

Voorafgaande toestemming voor het plaatsen van cookies

De gebruiker wordt geacht in te stemmen met het plaatsen van cookies als hij/zij zijn/haar navigatie voortzet door te klikken op een element van de site zoals een afbeelding, een titel, een knop, enz. of door naar een andere pagina te gaan dan de pagina via welke hij/zij toegang kreeg tot de site tijdens zijn/haar eerste verbinding. De instemming is slechts geldig voor een periode van dertien maanden vanaf de eerste indiening. Na het verstrijken van deze periode zal de gebruiker opnieuw om instemming worden gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Weigering van cookies

De weigering van cookies zal tot gevolg hebben dat u van sommige van de aangeboden diensten geen gebruik kunt maken. Hoe kan de gebruiker zijn/haar keuzes laten afhangen van de gebruikte browser?

De configuratie van elke browser is verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu en geeft informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Hier zijn de hulppagina's voor:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Edge™: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge

Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/

Artikel 8 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 9 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 10 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 11 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 12 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 13 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 14 : Je functionaliteiten

Zodra je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij je een tevredenheidsonderzoek om je mening te weten te komen


Over smaken en kleuren valt niet te twisten! Onze Dafy-experts bieden je artikelen die echt bij jou passen!


Onze grote community van motorrijders op onze site geeft graag gratis advies en aanbevelingen! Mis het niet!

Artikel 1 : Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen door SAS Dafy@Store worden gebruikt om de door de gebruiker geplaatste bestelling zo goed mogelijk te kunnen verwerken: bevestiging van de bestelling en verzending van de goederen, verzoek om bewijsstukken, informatie over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de verwerking van de bestelling, zonder dat deze opsomming limitatief is. 

Zij kunnen ook worden gebruikt bij het beheer van een eventueel loyaliteitsprogramma, indien dit door SAS Dafy@Store wordt voorgesteld.

Tenzij de gebruiker bezwaar maakt, zal SAS Dafy@Store hem/haar via de media van zijn/haar keuze (telefoon, post, e-mail) aanbiedingen en informatie toezenden die erop gericht zijn hem/haar te laten profiteren van advies en promotieaanbiedingen of hem/haar uit te nodigen voor een bepaald evenement.

Ten slotte kunnen persoonsgegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, met dien verstande dat de gebruiker in dat geval niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 : Verzamelen van persoonsgegevens

SAS Dafy@Store vraagt zijn gebruikers om bepaalde persoonlijke informatie mee te delen die essentieel is voor de verwerking en uitvoering van de bestelling. Verplichte informatie wordt aangegeven met een asterisk. Het gaat bijvoorbeeld om de naam, de voornaam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker, zonder dat deze lijst evenwel volledig is. Indien u deze verplichte informatie niet verstrekt, zal u bepaalde door SAS Dafy@Store aangeboden diensten niet kunnen gebruiken. De op vrijwillige basis gevraagde informatie is bedoeld om de gebruikers beter te leren kennen en om hen gepersonaliseerde diensten en aanbiedingen te kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens kunnen ook worden opgevraagd in het kader van de deelname aan een spel, hetzij via de website https://nl.dafy-moto.be/of via onze verschillende geassocieerde sociale netwerken.

De persoonsgegevens van de gebruiker, verwerkt door Dafy@Store, worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de in artikel 2 hieronder vermelde doeleinden te verwezenlijken. Details over de bewaartermijnen vindt u in de rubriek "Bescherming van uw persoonsgegevens ".

Artikel 3 : Verzenden van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen worden verzonden naar dienstverleners, en dit uitsluitend met het oog op het verlenen van de dienst. Het kan onder meer gaan om banken, kredietinstellingen, digitale marketingplatforms. Deze dienstverleners verbinden zich ertoe de gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die door de partijen zijn overeengekomen.

De SAS Dafy@Store verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers niet te verkopen, te delen met of te communiceren aan derden, behalve zoals hierboven bepaald.

In uitzonderlijke gevallen kan SAS Dafy@Store verplicht worden bepaalde persoonsgegevens bekend te maken op grond van een rechterlijk bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit.

De website https://nl.dafy-moto.be/ kan links bevatten naar andere websites, gepubliceerd door derden. SAS Dafy@Store is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud en heeft geen zeggenschap m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door de uitgevers van deze sites.

Artikel 4 : Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe alle maatregelen te nemen om de bescherming van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. Daartoe doen wij een beroep op een dienstverlener die de nodige technologische middelen en beveiligde functies inzet om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Artikel 5 : Veiligheid in verband met betaalmiddelen

Uw kredietkaartgegevens worden gecodeerd door middel van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verstuurd. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank. SAS Dafy@Store heeft geen toegang tot deze gegevens en slaat ze niet op haar servers op. Daarom wordt er telkens opnieuw naar gevraagd wanneer u een nieuwe bestelling plaatst op onze site. Om maximale veiligheid te garanderen, gebruiken wij het 3D Secure systeem. Deze extra stap wordt gedaan om u te beschermen tegen frauduleuze transacties, waarvan u het slachtoffer zou kunnen worden als iemand met kwade bedoelingen uw bankgegevens zou achterhalen. Door het invoeren van een persoonlijk wachtwoord dat u wordt gevraagd in te voeren nadat u uw bankgegevens hebt ingevoerd, kunnen wij ons ervan vergewissen dat u de eigenaar bent van de gebruikte bankkaart.

Artikel 6 : Recht op toegang, verzet, rectificatie en schrapping van gegevens

De gebruiker beschikt op elk moment over een recht van toegang, verzet, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, onder de voorwaarden voorzien in de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in het kader van de AVG-verordening. U hebt ook het recht om een kopie van de gegevens in een gestructureerd formaat te vragen.

U kunt het verzoek per post, met bewijs van uw identiteit, indienen bij: SAS Dafy@Store - Service e-Commerce - CS 30127 - 63110 BEAUMONT cedex

Artikel 7 : Gebruik van cookies

7.1. Definitie

 Als uitgever van websites is SAS Dafy@Store verplicht de gebruiker om toestemming te vragen voor het plaatsen en gebruiken van bepaalde cookies. De eerste keer dat de gebruiker verbinding maakt met onze site, verschijnt er een venster waarin hij/zij wordt uitgenodigd op OK te klikken om het gebruik van deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie? Een cookie is een bestand dat door de server van de gebruikte site op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst. Hiermee kan een gebruiker (eigenlijk een machine) worden herkend en kan de site gedragsgegevens verzamelen.

7.2. De op de Dafy-site aanwezige cookies

Op de Dafy-sites zijn vier soorten cookies aanwezig. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Cookies gebruikt voor meting van de bezoekers
  • Cookies die worden gebruikt in het kader van de geolokalisatie van inhoud
  • Tracingcookies van sociale netwerken die worden gegenereerd door deelknoppen van sociale netwerken
  • Identificatiecookies

 Cookies voor meting van de bezoekers

Deze cookies zijn bedoeld om het volume en de statistieken van het verkeer op de site vast te stellen, om te weten waar de gebruiker vandaan komt en om zijn/haar weg op de site te traceren.

Geolokalisatiecookies

Geolokalisatie wordt voorgesteld om zogenaamde "lokale" informatie aan te bieden die is aangepast aan de geografische positie van de gebruiker. Deze geolokalisatie leidt tot het plaatsen van een cookie om de site in staat te stellen deze informatie te gebruiken en aldus inhoud voor te stellen die overeenstemt met de geografische situatie.

Cookies voor sociale netwerken

De deelknoppen via sociale netwerken gebruiken cookies om de navigatie van hun gebruikers te volgen.

Identificatiecookies

Identificatiecookies worden gebruikt voor de creatie van en/of de verbinding met de persoonlijke ruimte van de gebruiker, alsook voor zijn/haar bijdrage in de participatieve ruimten. Zij geven u toegang tot uw account en/of gereserveerde zone met behulp van uw inloggegevens.

7.3. Beheer van het plaatsen van cookies

 De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar wensen met betrekking tot het plaatsen van cookies door de Dafy-site wijzigen via de instellingen van zijn/haar internetbrowser.

Voorafgaande toestemming voor het plaatsen van cookies

De gebruiker wordt geacht in te stemmen met het plaatsen van cookies als hij/zij zijn/haar navigatie voortzet door te klikken op een element van de site zoals een afbeelding, een titel, een knop, enz. of door naar een andere pagina te gaan dan de pagina via welke hij/zij toegang kreeg tot de site tijdens zijn/haar eerste verbinding. De instemming is slechts geldig voor een periode van dertien maanden vanaf de eerste indiening. Na het verstrijken van deze periode zal de gebruiker opnieuw om instemming worden gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Weigering van cookies

De weigering van cookies zal tot gevolg hebben dat u van sommige van de aangeboden diensten geen gebruik kunt maken. Hoe kan de gebruiker zijn/haar keuzes laten afhangen van de gebruikte browser?

De configuratie van elke browser is verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu en geeft informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Hier zijn de hulppagina's voor:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Edge™: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge

Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/

Artikel 8 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 9 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 10 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 11 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 12 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 13 : inhoud binnenkort beschikbaar

inhoud binnenkort beschikbaar

Artikel 14 : Je functionaliteiten

Zodra je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij je een tevredenheidsonderzoek om je mening te weten te komen


Over smaken en kleuren valt niet te twisten! Onze Dafy-experts bieden je artikelen die echt bij jou passen!


Onze grote community van motorrijders op onze site geeft graag gratis advies en aanbevelingen! Mis het niet!